erb
Koně - hřebci, testace, prodej
Drobečková navigace

Úvod > Plemenní hřebci > Podmínky inseminace

Podmínky inseminace čerstvým spermatem v roce 2019

Připouštěcí sezóna pro inseminaci čerstvým spermatem v roce 2019 je od 15. 2. do 31. 7. 2019.

Hřebci působí v Zemském hřebčinci Písek v rámci uvedených plemenných knih.

Inseminovány mohou být pouze klisny zaregistrované v příslušné plemenné knize.

Klisna musí být zaregistrována ve stejné plemenné knize, ve které je zaregistrován vybraný hřebec.

Nabízíme možnost ustájení a inseminaci klisny v ZH Písek (dle platného ceníku). Inseminaci provádí MVDr. Jiří Kotek, tel. 602 100 339.

Veterinární podmínky pro klisny

1. Průkaz koně

  • každá klisna musí mít platný průkaz koně 

2. Vakcinace na chřipku

  • vakcinace na chřipku musí být zapsaná v průkaze dle platných vakcinačních schémat 

3. Infekční anémie koní – EIA (odběr krve)

  • každá klisna musí mít negativní Cooggins test, který nesmí být starší 12 měsíců 

4. Všechny klisny, které se budou fyzicky pohybovat v ZH Písek budou naočkované vakcínou proti trichofytóze koní Trichoequen

Objednávky spermatu

Vzhledem ke změnám v plánu kurýrů je třeba zásilky do vzdálenějších stanic objednávat nejlépe den předem

Kontakt:
Ing. Jiří Ptáček 737 274 803

Odběrové dny:
pondělí, středa, pátek od 10 do 12 hod - na objednávky po 12. hodině nebude brán zřetel
úterý, čtvrtek, sobota zaslání na odběrová místa

Dodavatel poskytne čerstvé sperma vybraného hřebce podle objednávky odběratele. Sperma zašle na dobírku kurýrní službou na místo určení ve speciální přepravce. Sperma bude dodáváno ve dnech úterý, čtvrtek, sobota. Objednávky v den odběru od 10.00 do 12.00 hod (Po-St-Pa), osobní odběr i ve dnech odběru po domluvě s Ing. J. Ptáčkem. V sezoně od 15. 4. do 30. 6. – služba doručení v odběrový den, objednávky nutné mezi 7:00 až 9:00 hod.

Při objednávce je třeba nahlásit:

  • Majitele klisny (jméno, adresa, telefonické spojení, IČ, DIČ)
  • Jméno požadovaného hřebce
  • Klisnu (jméno, identifikační číslo, příslušnost k PK)
  • Jméno a tel. osoby, která vyzvedne inseminační dávku

Majitel hřebců si vyhrazuje právo vyřadit plemeníka z inseminace během připouštěcí sezóny vzhledem k jeho welfare.

Distribuce inseminační dávky

Inseminační dávka bude doručena na dohodnuté odběrové místo kurýrem (úhradu platí ZH Písek) na dobírku. Zároveň bude zaslána Dohoda o inseminaci klisny, která je třeba vyplnit a vrátit na naši adresu:

Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. 
U Hřebčince 479
397 01 Písek

Inseminační dávku je též možno vyzvednout osobně v areálu ZH Písek.

Evidence o inseminaci

Na každou inseminovanou klisnu v sezóně 2019 uzavírá ZH Písek s.p.o. s chovatelem Dohoda o inseminaci klisny.doc jejíž jedna potvrzená kopie zůstává chovateli a druhou potvrzenou kopii chovatel zašle zpět bezprostředně po provedené inseminaci.

Chovatel dále zašle Oznámení o výsledku inseminace klisny.doc klisny a na základě toho, mu bude vystavena faktura na doplatek za březost.

Na každou březí klisnu ZH Písek s.p.o. chovateli zašle Připouštěcí lístek, který je základní a jedinou evidencí nutnou pro registraci narozeného hříběte. Zaslání Připouštěcího lístku je podmíněno splněním podmínek inseminace a vyrovnáním všech pohledávek.