erb
Koně - hřebci, testace, prodej
Drobečková navigace

Úvod > O hřebčinci > Projekt

Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky

Zemského hřebčince Písek“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000322

 IROP_logo_new.png

Název projektu:

Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000322

Stručný popis projektu:

Projekt řeší problematiku nutnosti rekonstrukce národní kulturní památky Zemského Hřebčince Písek, jejíž jedinečnost spočívá v tom, že se jedná o živou památku. Součástí plánovaných aktivit je obnova původního pískového povrchu na venkovní jízdárně – kolbišti a s tím související výstavba nového objektu rozhodčích. Dále se jedná o zakrytí betonové konstrukce tribuny (včetně položení krytiny, osazení sedadly, schodišťové zábradlí aj. drobné práce). Projekt řeší také nedostatečné zabezpečení celého areálu památky. Na různých místech v areálu památky tak budou rozmístěny kamery, které budou sledovat jeho vybraná místa. V rámci projektových aktivit bude také digitalizace exteriéru a interiéru památky. Výstupem digitalizace bude digitální záznam interiéru a exteriéru památky za pomoci 3D scanneru. Ten bude zpřístupněný veřejnosti.

Cíle a výsledky projektu:

Specifickým cílem projektu je zefektivnit prezentaci, posílit ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Dále zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady. Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi, individuální návštěvníci, skupiny, segmenty se zájmem o chov koní, zahraniční turisté.

V rámci plánovaných stavebních prací dojde k rekonstrukci kolbiště spočívající ve změně povrchu včetně instalace zavlažovacího systému. Bude vybudována také odpovídající technická infrastruktura tribuny a objektu rozhodčích. Celý areál památky bude zabezpečen kamerovým systémem a k rozvoji památky přispěje také její digitalizace, jejímž výstupem bude digitální záznam interiérů a exteriérů hřebčince.

Výsledkem realizace projektu bude zatraktivnění památky Zemského hřebčince. Výstavba a dokončení technického zázemí umožní plnou funkčnost, zpřístupnění, ochranu a plnohodnotné využívání památky.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.