erb
Koně - hřebci, testace, prodej

Podzimní třídění a naskladnění testačních odchoven

Zemský hřebčinec Písek s.p.o. vás srdečně zve na podzimní třídění a naskladnění: Teplokrevných hřebečků v testační odchovně Nový Dvůr 18. října 2018. Začátek v 10 hodin naskladněním ročníku 2018 a předvedením ročníků 2017 a 2016. Chladnokrevných hřebečků v testační odchovně Humňany 19. října 2018. Začátek v 10 hodin naskladněním ročníku 2018 a předvedením ročníků 2017.

více informací


„Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek“

IROP_logo_new.png


O Zemském hřebčinci Písek

Novodobější historie chovu koní v Písku začala v roce 1902, kdy byli do současného nově vystavěného hřebčince poprvé umístěni plemenní hřebci, první zmínka o stanovišti hřebců v Písku je však již z r. 1811, kdy byl hřebčinec ještě umístěn ve “Švantlově dvoře“ ve městě.

 Důvodem jeho založení byla snaha o zvelebení kvalitativně neuspokojivého stavu koňské populace v tehdejším rakouském mocnářství a byla reakcí na nedostatečné naplňování dřívějších dekretů ukládajících šlechtě a stavům péči o koňstvo. Řízením plemenářského vývoje a jeho organizací byla pověřena vojenská správa, která jej zajišťovala až do vzniku československého státu a k plnému předání do civilní správy došlo až v letech 1924 – 1925.

Šlechtění koní bylo tedy dáno státnímu hřebčinci do vínku již při jeho vzniku a je jeho hlavní funkcí dodnes.

Práce lidí v něm se měnila v souvislosti s celkovým vývojem, přesto však v hlavním principu zůstala stále stejná. Zdraví a pohoda koní, neboli to čemu se dnes říká welfare, musí být na prvním místě.

více o nás


Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám na telefonní číslo 382 214 121 nebo 734 741 651

nebo využijte

Kontaktní formulář