erb
Koně - hřebci, testace, prodej

KMK 13. srpna 2019

Vážení chovatelé, milí jezdci a příznivci koní, pokud ještě chcete přihlásit své svěřence na 6. kvalifikační kolo KMK, které se koná již v úterý 13. srpna, neváhejte a učiňte tak přes on line systém JIS. Pokud máte v rámci této akce zájem o ustájení, pište, prosím na hanka.stranska@seznam.cz, ještě několik míst je k dispozici. Těšíme se na Vás, vaše mladé chovatelské i sportovní naděje a samozřejmě vítáme diváky ze strany odborné i laické veřejnosti.

více informací


„Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek“

IROP_logo_new.png


O Zemském hřebčinci Písek

Novodobější historie chovu koní v Písku začala v roce 1902, kdy byli do současného nově vystavěného hřebčince poprvé umístěni plemenní hřebci, první zmínka o stanovišti hřebců v Písku je však již z r. 1811, kdy byl hřebčinec ještě umístěn ve “Švantlově dvoře“ ve městě.

 Důvodem jeho založení byla snaha o zvelebení kvalitativně neuspokojivého stavu koňské populace v tehdejším rakouském mocnářství a byla reakcí na nedostatečné naplňování dřívějších dekretů ukládajících šlechtě a stavům péči o koňstvo. Řízením plemenářského vývoje a jeho organizací byla pověřena vojenská správa, která jej zajišťovala až do vzniku československého státu a k plnému předání do civilní správy došlo až v letech 1924 – 1925.

Šlechtění koní bylo tedy dáno státnímu hřebčinci do vínku již při jeho vzniku a je jeho hlavní funkcí dodnes.

Práce lidí v něm se měnila v souvislosti s celkovým vývojem, přesto však v hlavním principu zůstala stále stejná. Zdraví a pohoda koní, neboli to čemu se dnes říká welfare, musí být na prvním místě.

více o nás


Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám na telefonní číslo 382 214 121 nebo 734 741 651

nebo využijte

Kontaktní formulář